Organisation

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och minst fem övriga ledamöter (granskarna). Utöver ledamöterna har Nämnden en administrativ chef.

Ledamöter

Annika Poutiainen 

Ordförande sedan september 2018.
Född 1970.
Utbildning: Jur kand Helsingfors Universitet, LLM Banking and Finance, King's College London
Tidigare befattningar: English Solicitor Linklaters London, finansinspektör och enhetschef på Finansinspektionen, nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq, ledamot i Aktiemarknadsnämnden

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i finska börsbolaget eQ Oyj och stiftelsen Carpe Diem som driver Fredrikshovs Slott Skola samt ledamot i Nasdaq Helsingfors bolagskommitté.

Administrativ chef

Patrik Hellgren