Organisation

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och minst fem övriga ledamöter (granskarna). Utöver ledamöterna har Nämnden en administrativ chef.

Ledamöter

Annika.jpg


Annika Poutiainen 

Ordförande

Född 1970.

Utbildning: Jur kand Helsingfors Universitet, LLM Banking and Finance, King's College London.

Tidigare befattningar: English Solicitor Linklaters London, enhetschef Finansinspektionen, nordisk marknadsövervakningschef Nasdaq, ledamot Aktiemarknadsnämnden.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i brittiska bolaget Airtel Africa Ltd och stiftelsen Carpe Diem som driver Fredrikshovs Slott Skola samt ledamot i Nasdaq Helsingfors bolagskommitté.

 

Goran.jpg

Göran Melin

Vice ordförande

Född 1962.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare befattningar: CFO Clas Ohlson AB, auktoriserad revisor och partner PwC.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Ejendals Group AB.

  Lena.jpg

Lena Boregård

Ledamot och Nämndens representant i Esmas arbetsgrupp Financial Institution Task Force.

Född 1972.

Utbildning: Master of Business Administration examen från Vrije Universiteit Brussels, Magisterexamen från Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist Finansinspektionen, arbetat med revision av finansiella företag PwC, Medlem i arbetsgrupper inom EBA, Basel kommittén och Esma.

 

Anna-Maria Copeland

Ledamot

Född 1981.

Utbildning: Master of Business Administration, Accounting and Finance, Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist samt Riskanalytiker- operativ risk, Swedbank. Revisorsassistent, revision av finansiella företag EY.

  Bror.jpg

Bror Frid

Ledamot och Nämndens representant i Esmas arbetsgrupp Narrative Working Reporting Group.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborg universitet

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor och delägare PwC, Lärare IREV:s kurser inom koncernredovisning.

 

Peter Malmqvist

Ledamot

Född 1957.

Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Utredare inom redovisningsfrågor hos NASDAQ Stockholm, analyschef hos Aktiespararna och Nordnet Bank samt kapitalförvaltningschef hos Aragon Fondkommission. Ordförande i Sveriges Finansanalytikers förening, ledamot i Capital Markets Advisory Committee hos IASB.

Nuvarande uppdrag: Ledamot i EFRAG User Panel, lärare på Handelshögskolan i Stockholm.

Anna.jpg 


Anna Persson

Ledamot

Född 1974.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholm Universitet, studier vid Mitthögskolan i Östersund.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist och Auktoriserad revisor Grant Thornton, hållit utbildningar och seminarier inom redovisningsfrågor och ingått i Grant Thorntons specialistgrupp för IFRS. Även arbetat som granskare inom Nasdaq Stockholms tidigare Redovisningstillsyn.

Patrik.jpg

Patrik Hellgren

Administrativ chef

Född 1973

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare befattningar: portföljförvaltare på Riksbankens Jubileumsfond, enhetschef och rådgivare på Finansinspektionen, chef för bolagsövervakningen på Nasdaq Stockholm.