Organisation

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och minst fem övriga ledamöter (granskarna). Utöver ledamöterna har Nämnden en administrativ chef.

Ledamöter

Goran.jpg


Göran Melin

Tillförordnad ordförande

Född 1962.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare befattningar: CFO Clas Ohlson AB, auktoriserad revisor och partner PwC.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Ejendals Group AB samt Dalacompagniet AB.

  Lena.jpg


Lena Boregård

Ledamot och Nämndens representant i Esmas arbetsgrupp Financial Institution Task Force.

Född 1972.

Utbildning: Master of Business Administration examen från Vrije Universiteit Brussels, Magisterexamen från Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist Finansinspektionen, arbetat med revision av finansiella företag PwC, Medlem i arbetsgrupper inom EBA, Basel kommittén och Esma.

 

Anna-Maria Copeland

Ledamot

Född 1981.

Utbildning: Master of Business Administration, Accounting and Finance, Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist samt Riskanalytiker- operativ risk, Swedbank. Revisorsassistent, revision av finansiella företag EY.

  Bror.jpg


Bror Frid

Ledamot och Nämndens representant i Esmas arbetsgrupp Narrative Working Reporting Group.

Född 1957.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborg universitet

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor och delägare PwC, Lärare IREV:s kurser inom koncernredovisning.

 

Peter Malmqvist

Ledamot

Född 1957.

Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Utredare inom redovisningsfrågor hos NASDAQ Stockholm, analyschef hos Aktiespararna och Nordnet Bank samt kapitalförvaltningschef hos Aragon Fondkommission. Ordförande i Sveriges Finansanalytikers förening, ledamot i Capital Markets Advisory Committee hos IASB.

Nuvarande uppdrag: Ledamot i EFRAG User Panel, lärare på Handelshögskolan i Stockholm.

Anna.jpg 


Anna Persson

Ledamot

Född 1974.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholm Universitet, studier vid Mitthögskolan i Östersund.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist och Auktoriserad revisor Grant Thornton, hållit utbildningar och seminarier inom redovisningsfrågor och ingått i Grant Thorntons specialistgrupp för IFRS. Även arbetat som granskare inom Nasdaq Stockholms tidigare Redovisningstillsyn.

Patrik.jpg


Patrik Hellgren

Administrativ chef

Född 1973

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare befattningar: portföljförvaltare på Riksbankens Jubileumsfond, enhetschef och rådgivare på Finansinspektionen, chef för bolagsövervakningen på Nasdaq Stockholm.