Internationellt samarbete

Nämnden deltar i Esmas, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden, europeiska erfarenhetsutbyte inom ramen för arbetsgruppen European Enforcers Coordination Sessions (EECS), forumet för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS), tillsammans med Finansinspektionen.

Nämnden för svensk redovisningstillsyn tillämpar redovisningstillsyn efter förebild av den tyska redovisningstillsynsnämnden Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (FREP) som fungerat framgångsrikt i över tio år. Ett kunskapsutbyte kommer att bedrivas löpande för att ytterligare förfina modellen.

Nämnden deltar i internationella samarbeten och sammankomster när det kan anses gagna utvecklingen av Nämndens verksamhet och praxis på redovisningsområdet.