Internationellt samarbete

Nämnden deltar aktivt i Esmas, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden, europeiska erfarenhetsutbyte bl a inom ramen för Financial Reporting Working Group (FRWG) (före detta European Enforcers Coordination Sessions, EECS) och Sustainability Reporting Working Group (SRWG) (före detta Narrative Reporting Working Group, NRWG).

FRWG fungerar som Esmas forum för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS), samt främjar en enhetlig tillsyn.

Mer om Esmas arbete med tillsynen av IFRS:
https://www.esma.europa.eu/convergence/ifrs-supervisory-convergence

SRWG fungerar som Esmas forum för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella hållbarhetssstandarderna European Sustainability Reporting Standards (ESRS), samt främjar en enhetlig tillsyn.

Mer om Emas arbete med tillsynen av ESRS:
https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/sustainable-finance/sustainability-reporting

Nämnden deltar aktivt även i andra internationella samarbeten och sammankomster, särskilt nordiska och europeiska, i syfte att främja och utveckla Nämndens verksamhet.