IASB

International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende organisation som arbetar för att främja en högkvalitativ och konvergent internationell redovisning och rapportering. Det är IASB som ger ut de internationella redovisningsstandarderna IFRS som EU sedan i sin tur antar.

Mer om IASBs arbete med IFRS:
https://www.ifrs.org/