ESMA – EECS beslutsdatabas

Esma publicerar löpande tillsynsbeslut om börsbolagens finansiella rapporter, som fattats av enskilda länders tillsynsorgan och som samtliga EU-länder senare gett sitt stöd till att publicera, i EECS beslutsdatabas. Syftet är att bidra till en ökad öppenhet och en mer enhetlig tillämpning av IFRS inom Europa.

Databasen sköts av Financial Reporting Working Group (FRWG) (före detta European Enforcers Coordinations Sessions, EECS), som är ett forum inom Esma för EU:s nationella redovisningstillsynsorgan. De beslut som publiceras är sådana som alla länders tillsynsorgan ställer sig bakom efter en analys och diskussion inom forumet.

Sammanställning över beslut

28 utdraget ur EECS beslutsdatabas

27 utdraget ur EECS beslutsdatabas

26 utdraget ur EECS beslutsdatabas

25 utdraget ur EECS beslutsdatabas

24 utdraget ur EECS beslutsdatabas

23 utdraget ur EECS beslutsdatabas

22 utdraget ur EECS beslutsdatabas

21 utdraget ur EECS beslutsdatabas

20 utdraget ur EECS beslutsdatabas

19 utdraget ur EECS beslutsdatabas

18 utdraget ur EECS beslutsdatabas

17 utdraget ur EECS beslutsdatabas

16 utdraget ur EECS beslutsdatabas

15 utdraget ur EECS beslutsdatabas

14 utdraget ur EECS beslutsdatabas

13 utdraget ur EECS beslutsdatabas

Tolfte utdraget ur EECS beslutsdatabas

Elfte utdraget ur EECS beslutsdatabas

Tionde utdraget ur EECS beslutsdatabas

Nionde utdraget ur EECS beslutsdatabas

Åttonde utdraget ur EECS beslutsdatabas

Sjunde utdraget ur EECS beslutsdatabas

Sjätte utdraget ur EECS beslutsdatabas

Femte utdraget ur EECS beslutsdatabas

Fjärde utdraget ur EECS beslutsdatabas

Tredje utdraget ur EECS beslutsdatabas

Andra utdraget ur EECS beslutsdatabas

Första utdraget ur EECS beslutsdatabas