Kontakt

Nämnden har ett kansli med telefontid mellan kl 09.00-12.00 måndag – fredag för frågor från  noterade bolag och allmänheten.

Telefon

08-50 88 22 95

Epost

kansli@redovisningstillsyn.se

Postadress

Nämnden för svensk redovisningstillsyn
Väpnargatan 8, 6 tr.
114 51 STOCKHOLM

Visselblåsartjänst

https://report.whistleb.com/redovisningstillsyn