Avdelare

Alla nyheter

24-04-11 Nyhet

ESMA-rapport över redovisningstillsynen 2023

ESMA, tillsynsmyndighet i EU för värdepappersmarknaden, har publicerat sin rapport för redovisningstillsynen under 2023. Rapporten berör 29 länder, där Nämnden för svensk redovisningstillsyn – på uppdrag av Finansinspektionen – utför redovisningstillsynen i Sverige.

Läs mer

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

23-12-15 Nyhet

Seminarium om redovisningstillsynen 2023

Den 15 december 2023 höll Nämnden för svensk redovisningstillsyn ett webbseminarium om resultatet av 2023 års granskning av finansiella rapporter. Nämndens ledamöter kommenterade utvecklingen inom finansiell rapportering för noterade bolag, och du kan ladda ner presentationsmaterialet i efterhand.

Läs mer

23-11-15 Nyhet

Inbjudan till webbseminarium

Nämnden för svensk redovisningstillsyn summerar resultatet av årets granskning av finansiella rapporter och kommenterar utvecklingen inom finansiell rapportering för noterade bolag. I likhet med föregående år hålls seminariet digitalt.

Läs mer

23-02-01 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2022

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2022, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 62 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer

21-12-14 Pressmeddelande

Maria Snöbohm ny ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Maria Snöbohm till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn från den 10 januari 2022.

Läs mer

21-06-07 Pressmeddelande

Göran Melin ny t.f. ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Göran Melin till tillförordnad ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn från den 7 juni 2021. Göran Melin har sedan januari 2019 varit vice ordförande för nämnden och tar över rollen efter Annika Poutiainen som valt att gå vidare till andra uppdrag.

Läs mer

19-01-14 Nyhet

Göran Melin utsedd till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Göran Melin till vice ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Göran Melin har 23 års erfarenhet som revisor på PWC och var åren 2010-2018 CFO på Clas Ohlson.

Läs mer

19-01-09 Pressmeddelande

Övervakningen av regelbunden finansiell information blir del av självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Finansinspektionen har den 9 januari 2019 beslutat delegera övervakningen av svenska noterade bolags regelbundna finansiella information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom ramen för självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Läs mer

18-10-02 Pressmeddelande

Annika Poutiainen utsedd till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Annika Poutiainen till ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn, som är ett nyinrättat organ inom ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden som ska utföra övervakning av svenska noterade bolags finansiella rapportering. Nämnden tar över granskningsansvaret från börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Management NGM AB från och med den 1 januari 2019.

Läs mer