Avdelare

23-12-15 Nyhet

Material från seminarium om redovisningstillsynen 2023

Den 15 december 2023 höll Nämnden för svensk redovisningstillsyn ett webbseminarium om resultatet av 2023 års granskning av finansiella rapporter. Nämndens ledamöter kommenterade utvecklingen inom finansiell rapportering för noterade bolag, och du kan ladda ner presentationsmaterialet i efterhand.