Avdelare

Finansieringen

Nämnden har enligt 23 kap 13 § andra stycket lagen om värdepappersmarknaden rätt att ta ut skäliga avgifter av de bolag som faller inom ramen för redovisningstillsynen. Avgiftsuttaget för de bolag som emitterat aktier baseras på bolagens börsvärde. För obligationsemittenter och alternativa investeringsfonder (AIF) baseras avgiftsuttaget på bolagens eget kapital (enligt senaste halvårsrapport).

Från och med 2024 faktureras avgiften för Nämndens redovisningstillsyn via Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (tidigare skedde avgiftsuttaget i huvudsak genom Nasdaq respektive NGM).

 Närmare information om avgifterna för Nämndens redovisningstillsyn finns här