Svenska - Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_f_main-sthlm-jpg_slideimg

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på delegation från Finansinspektionen inom ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden. 


Svenska - Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_leftDcc_po_12_dc12_pg3641_boxImg

Om nämnden

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett av Föreningen för god sed på ...

Läs mer »
Svenska - Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_leftDcc_po_12_dc12_pg3654_boxImg

Nyheter

Här återfinns nämndens viktigaste nyheter.

Läs mer »
Svenska - Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_leftDcc_po_12_dc12_pg3658_boxImg

Kontakt

Här återfinns kontaktuppgifter för frågor och administrativa ärenden.

Läs mer »
miniraknare.png

Nämndens uppdrag

Nämnden har till uppgift att övervaka sådan regelbunden finansiell information som avses i 16 kap. lagen (2007:528) ...

Läs mer »