För en hög kvalitet och en god jämförbarhet på börsbolagens rapportering

Avdelare

Välkommen till Nämnden
för svensk redovisningstillsyn

Vi granskar regelbunden finansiell information som börsbolagen är skyldiga att lämna. Granskningen omfattar årsredovisningar, inklusive hållbarhetsrapporter, och halvårsrapporter. Granskningen utförs på delegation från Finansinspektionen inom ramen för den svenska självregleringen på värdepappersmarknaden. Nämnden verkar för att börsbolagens rapportering ska hålla en hög kvalitét och en god jämförbarhet både inom Sverige och internationellt.

european-union-united-kingdom-leaders-shaking-hands-deal-agreement.png
Avdelare

Ställningstaganden

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar finansiella rapporter och tar ställning till om dessa upprättats korrekt. Nämndens ställningstaganden indelas i fyra kategorier, beroende på om granskningen lett till någon anmärkning och hur allvarlig denna i så fall varit. Nämndens samtliga ställningstaganden gällande överträdelser av ringa karaktär kan du läsa via länken nedan.

Internationellt samarbete

ESMA är EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden. Nämnden för svensk redovisningstillsyn deltar aktivt i ESMAs arbete, i det europeiska erfarenhetsutbytet, och även i andra internationella samarbeten och sammankomster, särskilt nordiska och europeiska, i syfte att främja och utveckla Nämndens verksamhet.

Avdelare

Nyheter

24-04-11 Nyhet

ESMA-rapport över redovisningstillsynen 2023

ESMA, tillsynsmyndighet i EU för värdepappersmarknaden, har publicerat sin rapport för redovisningstillsynen under 2023. Rapporten berör 29 länder, där Nämnden för svensk redovisningstillsyn – på uppdrag av Finansinspektionen – utför redovisningstillsynen i Sverige.

Läs mer

24-02-28 Nyhet

Redovisningstillsynens årsrapport för 2023

Nämnden för svensk redovisningstillsyn har publicerat sin årsrapport för 2023, om granskningen av börsbolags finansiella rapportering. Totalt fattades beslut i 56 ärenden, vilket är ungefär samma antal som under de senaste åren.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
flik_prenumerera_2.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Se till att du inte missar några vikiga uppdateringar från Nämnden för svensk redovisningstillsyn! Kryssa i de typer av utskick som du vill prenumerera på.Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Nämnden och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadressen. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration.

Avdelare

Ett sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett av fem sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Den ideella föreningen arbetar genom självreglering, som innebär att experter från olika områden samarbetar kring utformandet av regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler. Målet är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa.

Föreningens övriga fyra sakorgan

  • Aktiemarknadens självregleringskommitté
  • Aktiemarknadsnämnden
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning
  • Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering